دانلود پایان نامه

بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ظرفیت های موسیقی پاپ در تبلیغات دینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب¬شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه میان آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندسازی منابع انسانی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی

۱۷۵۰۰ تومان
0