جزوه نهایی نقشه سازی عددی و اتوکد

۲۷۵۰۰ تومان

جزوه نهایی پردازش رقومی تصاویر

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی رابطه کمالگرایی و الدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان

۲۷۵۰۰ تومان

بررسی پرونده شکایات رسیده به سازمان نظام پزشکی مشهد مقدس از شاغلین حرفه دندانپزشکی در سالهای ۱۳۸۰-۱۳۹۰

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه طراحی صنعتی میز اتو به همراه کلیه تصاویر و نقشه ها

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه طراحی صنعتی فروشگاه شیرینی فروشی

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه طراحی صنعتی کاتر دستی به همراه کلیه نقشه ها و فایلهای ضمیمه

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه طراحی صنعتی کالسکه کودک

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه طراحی صنعتی کوله پشتی کمپینگ در قالب فایل متنی و psd

۲۷۵۰۰ تومان

پروژه ساختمان مسکونی با تمام محاسبات در قالب اکسل

۲۷۵۰۰ تومان
0