دانلود پایان نامه

تاثیر فرایند ECAP بر روی خواص مکانیکی آلیاژ ۵۷۵۴Al و ۷۰۷۵Al

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های ساخت فریت ها

۱۷۵۰۰ تومان
0