دانلود پایان نامه

هوشمند سازی خودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ی تاثیرتشعشع حرارتی بر روی رفتار مکانیکی میکروتیرهای FGM

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه و بررسی فرآیند نورد همسان در کانال زاویه‌دار ورق دو لایه جوش انفجاری شده مس- فولاد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تحلیلی و عددی جهت دهی بردار پیشران به روش سیال غیر همراستا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه آزمایشگاهی اثرات دما و کسرحجمی نانوذرات بر لزجت دینامیکی و ضریب هدایت گرمایی نانوسیال آب- اکسید آهن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی با استفاده از نرم افزار تجاری ABAQUS و بررسی تجربی نیروها در فرآیند فلوفرم سه غلطکه معکوس آلیا‍ژ آلومینیم ۷۰۷۵

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی تیر انعطاف پذیر تحریک شده توسط سیم آلیاژ حافظه دار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی انتشار ترک های ثانویه با استفاده از روش المان مرزی غیرمستقیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاهش دامنه ارتعاشات لوله های ایستگاه های تقلیل فشار گاز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و ساخت یک واحد رآکتور بی هوازی ترکیبی در شهرستان خوی و امکان سنجی استفاده از یک کویل داخلی ، آبگرمکن بیوگاز سوز و آبگرمکن خورشیدی در ساختمان آن

۱۲۵۰۰ تومان
0