دانلود پایان نامه

تحلیل فنی اقتصادی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در ایران با بهره گیری از نرم افزار شبیه ساز POLYSUN

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل سیستمهای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل استاتیکی تیر اویلر- برنولی از جنس مواد مدرج تابعی (FGM)

۱۲۵۰۰ تومان
0