دانلود پایان نامه

تحلیل عددی و آزمایشگاهی آیرودینامیک یک توربین بادی محور قائم ساونیوس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی رفتار دینامیکی پره های توربین بادی با محور عمودی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل سیستمهای بازیافت گازهای ارسالی به مشعل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل دینامیکی میکروتیر یکسر گیردار در محفظه بسته حاوی سیال تراکم ناپذیر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پروفایل های مختلف فین با رسانش حرارتی وابسته به دما با روش های تحلیلی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری ریزش واژگونی دیواره ی شمالی معدن چغارت ناشی از بارهای دینامیکی حاصل از انفجار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری تیرنانو کامپوزیتی روی تکیه گاه الاستیک تحت نیروی محوری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل استاتیکی تیر اویلر- برنولی از جنس مواد مدرج تابعی (FGM)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل ارتعاشات خمشی خطی پره‏ی توربین بادی کامپوزیتی دوار و شبیه‏سازی نرم افزاری آن

۱۷۵۰۰ تومان
0