دانلود پایان نامه

ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و بررسی FLOW CONDITIONER در یکنواخت کردن جریان گاز در لوله ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

۱۷۵۰۰ تومان
0