دانلود پایان نامه

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو و سخت کننده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ایجاد پوشش‌های نانوساختار برای کار در شرایط دمای بالا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی تحت جریان مغشوش در میکرولوله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان تشخیص غیر مخرب شکل هندسی حفره ها با حل معکوس معادله الاستو استاتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و بررسی FLOW CONDITIONER در یکنواخت کردن جریان گاز در لوله ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی

۱۲۵۰۰ تومان
0