استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسیریابی حمل و نقل کالا در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی؛ مورد کاوی: داده های استان قم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی و ارائه یک الگوریتم مهندسی جهت تحلیل اقتصادی یک میکروتوربین گازی با استفاده از نرم¬افزار EES

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین

۱۲۵۰۰ تومان
0