تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت های پلی متیل متاکریلات

۱۲۵۰۰ تومان

تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

۱۲۵۰۰ تومان
0