دانلود پایان نامه

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکردشعب بانک

۱۷۵۰۰ تومان