دانلود پایان نامه

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکردشعب بانک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اندازه گیری کارایی برای پیش بینی عملکرد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و بر اساس متغیر های کمکی

۱۷۵۰۰ تومان
0