دانلود پایان نامه

بررسی امکان جایگزینی ترکیبات آمین بجای DEA

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهره گیری از روش DEA دانش سنجش عملکرد، در کارخانه سیمان خزر(لوشان)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی کارایی شعب بانک رفاه استان گیلان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)

۱۷۵۰۰ تومان
0