موافقت دولت چین برای اعطای بورس تحصیلی در مقاطع تکمیلی

دولت چین با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی، […]