دانشگاههایی که بدون آزمون دانشجو ارشد و دکترا می گیرند

در سال جدید برخی دانشگاه های کشور براساس آیین نامه […]

دانشگاه قم بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد

دانشگاه قم براساس آیین نامه استعدادهای درخشان برای نیمسال اول […]

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون ۹۷ دانشگاه شهید چمران

جزئیات نحوه درخواست جهت پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری تخصصی […]

دانشگاه اراک بدون آزمون ارشد و دکتری می پذیرد

دانشگاه اراک براساس آیین نامه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی […]

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر

جزئیات پذیرش دانشجوی دکتری بدون شرکت در آزمون توسط دانشگاه […]

0